Általános szerződési feltételek

Mert fontos a kiszámíthatóság

Az AK Garden Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: Dunakeszi, Nagykert köz 10. adószám: 25312308-2-13 – a továbbiakban: AK Garden Solutions Kft.) által biztosított Dunaliget Kertbarát kártya felhasználásával kapcsolatban.

 
 

 

 

A Dunaliget Kertbarát kártya igénylése

A Dunaliget Kertbarát kártya vásárlás esetén igényelhető a Kártyaigénylő adatlap kitöltésével. Az adatok felvitele után a kártya 5 napon belül átvehető a Dunaliget kert és otthon üzletében (2120 Dunakeszi, Berek u.6)

 
 

 

 

A Törzsvásárlói kártya rendszerben való részvétel feltételei

Az adatlap kitöltésével és aláírásával a Vásárló elfogadja az AK Garden Solutions Kft. (Dunaliget kert és otthon) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)-ben leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.

Amennyiben a kártyával visszaélés történik, az AK Garden Solutions Kft (Dunaliget kert és otthon) jogosult az illető magán-, vagy jogi személy részvételét a Kertbarát kártya rendszerben megszüntetni, beleértve a kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

Az AK Garden Solutions Kft. (Dunaliget kert és otthon) jogosult a Kertbarát kártya rendszerének szabályzatát a vásárlók beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül bármikor módosítani, amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre hozzáférhetővé teszi szaküzletében és a www.dunaliget.hu honlapon.

A Dunaliget Kertbarát kártya nem fizetőeszköz.

A Dunaliget Kertbarát kártya használata

A Kertbarát kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult az AK Garden Solutions Kft. (Dunaliget kert és otthon) által biztosított kedvezmények igénybe vételére. A kártyabirtokos vásárlásai a Dunaliget kert és otthon kertészetében jóváíródnak folyószámláján, amennyiben a pénztárnál a fizetést megelőzően bemutatja a kártyáját. Az AK Garden Solutions Kft. a kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen kártyafelhasználásért való felelősségét kizárja.

 
 

 

 

A Dunaliget Kertbarát kártya kedvezmény rendszere

  • Alap kedvezmény (a kártya kiváltásának napjától érvényes): 3%
  • 50.000 Ft-tól 4%
  • 100.000 Ft-tól 5%
  • 200.000 Ft-tól 6%
  • 400.000 Ft-tól 7%
  • 600.000 Ft-tól 8%
  • 800.000 Ft-tól 9%
  • 1.000 000 Ft-tól 10%

A kedvezmény mértékének alapja a Vásárló előző 18 hónapban halmozott vásárlásainak összege.

A kertbarát kártya kedvezménye más éppen érvényben lévő kedvezménnyel nem összevonható!

 
 

 

 

Eljárás a Dunaliget Kertbarát kártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén

A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor 500 Ft ellenében új törzsvásárlói kártyát igényelhet a Dunaliget kert és otthon kertészetben (ebben az esetben az AK Garden Solutions Kft. a korábbi kártyát érvényteleníti) Az új törzsvásárlói kártyán korábbi kártyán gyűjtött vásárlásai nem vesznek el.

A szerződés időtartama, megszűnése

A Kertbarát kártya felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani. Az AK Garden Solutions Kft. úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására. A dunaliget.hu honlapon,valamint a Dunaliget kert és otthon üzletében a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban Kertbarát kártya nem igényelhető.

 
 

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az AKGarden Solutions Kft. jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. Az AK Garden Solutions Kft. előzetesen a dunaliget.hu honlapon, valamint a Dunaliget kert és otthon üzletében a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést. (Cím: AK Garden Solutions Kft., Dunakeszi, Nagykert köz 10. iroknektek@dunaliget.hu). A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

 
 

 

 

Ajánlatok, kedvezmények postai kiküldése

Az elektronikus küldemények kiküldése a kártyabirtokos által az AK Garden Solutions Kft. számára legutóbb megadott e-mail címre történik.

 
 

 

 

Adatok kezelése és védelme

A kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleértve személyes adatait is -az AK Garden Solutions Kft. (Dunaliget kert és otthon) elektronikus nyilvántartásba felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Kertbarát kártya rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat az AK Garden Solutions Kft. (Dunaliget kert és otthon), bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

 
 

 

 

Még nincs fiókja?